Ändring av EU-förordning 2021/404 Om förteckningar över tredjeländer vid sändningar till unionen Ändrad genom EU-förordning 2022/416 424 och 441

2022-03-22

EU-förordning 2022/416 - Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

EU-förordning 2022/424 - Om ändring och rättelse av bilagorna I, IV, XV, XVI, XVII och XXI till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningarna över tredjeländer eller territorier, eller zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka hästdjur, köttprodukter, mjölk, råmjölk, råmjölksbaserade produkter samt mjölkprodukter, fjälster och vattenlevande djur får föras in till unionen

EU-förordning 2022/441 - Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen