Ändring av EU-förordning 2021/404 Om förteckningar över länder vid import Ändrad genom EU-förordning 2022/35

2022-01-17

Om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2021/404 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/35