Ändring av EU-förordning 2020/692 Om införsel av produkter med animaliskt ursprung Ändrad genom EU-förordningar 2021/1703 och 1705

2021-10-04

EU-förordning 2021/1703 - Om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/692 vad gäller djurhälsokrav för införsel till unionen av produkter av animaliskt ursprung som ingår i sammansatta produkter

EU-förordning 2021/1705 - Om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/692 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1703

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1705

Båda ändringarna finns publicerade på webbsidan för EU-förordning 2020/692