Ändring av EU-förordning 2020/2235 Om intyg för införsel till och genom unionen Ändrad genom EU-förordning 2022/1219

2022-08-11

Om ändring av bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 vad gäller förlagor till intyg för införsel till och transitering genom unionen av sändningar av vissa sammansatta produkter