Ändring av EU-förordning 2020/2235 Om importintyg för produkter av animaliskt ursprung Ändrad genom EU-förordning 2022/854

2022-06-08

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/854 av den 31 maj 2022 - Om ändring av bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 vad gäller förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung