Ändring av EU-förordning 2020/2235 Om djurhälsokrav för införsel av mjölkprodukter till unionen Ändrad genom EU-förordning 2022/7

2022-01-11

Om ändring av bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 vad gäller djurhälsokrav för införsel till unionen av mjölkprodukter som ingår i lagringståliga sammansatta produkter

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/7