Ändring av EU-förordning 2020/1641 Om import av musslor tagghudingar mm från USA Ändrad genom EU-förordning 2022/158

2022-02-08

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1641 vad gäller import av levande, kylda, frysta eller bearbetade musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor avsedda att användas som livsmedel från Amerikas förenta stater