Ändring av EU-förordning 2019/934 Om tillåtna oenologiska metoder för vin Ändrad genom EU-förordning 2022/68

2022-01-26

Om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/934 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller tillåtna oenologiska metoder