Ändring av EU-förordning 2019/787 Om märkning m m av spritdrycker Ändrad genom EU-förordningarna 2021/1334 och 1335

2021-08-16

EU-förordning 2021/1334 - Om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller antydningar till föreskrivna beteckningar för spritdrycker eller geografiska beteckningar för spritdrycker i beskrivningen, presentationen och märkningen av andra spritdrycker

EU-förordning 2021/1335 - Om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller märkning av spritdrycker som framställs genom att kombinera en spritdryck med ett eller flera livsmedel

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1334
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1335

Båda ändringarna finns publicerade på webbsidan - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787