Ändring av EU-förordning 2019/787 Om beteckningar för spritdrycker Ändrad genom EU-förordning 2021/1465

2021-09-13

Om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller definitionen av antydningar till föreskrivna beteckningar för spritdrycker eller geografiska beteckningar för spritdrycker och deras användning i beskrivningen, presentationen och märkningen av andra spritdrycker än de spritdrycker till vilka antydningar görs

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1465