Ändring av EU-förordning 2019/723 Om årlig rapport av ekologisk produktion i standardiserad förlaga Ändrad genom EU-förordning 2021/1935

2021-11-12

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/723 vad gäller den information och de data om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter som ska lämnas in med hjälp av den standardiserade förlagan

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1935