Ändring av EU-förordning 2019/626 Om import av insekter Ändrad genom EU-förordning 2021/171

2021-02-16

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/626 vad gäller förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av insekter till unionen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/171