Ändring av EU-förordning 2019/2129 Om fysisk kontroll av sammansatta produkter Ändrad genom EU-förordning 2021/2141

2021-12-07

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/2129 vad gäller frekvensen för fysiska kontroller av vissa sammansatta produkter som förs in i unionen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2141