Ändring av EU-förordning 2017/2470 Om nya livsmedel Ändrad genom EU-förordningarna 2022/187 och 188

2022-02-16

EU-förordning 2022/187 - om godkännande för utsläppande på marknaden av cetylerade fettsyror som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

EU-förordning 2022/188 - om godkännande för utsläppande på marknaden av Acheta domesticus i fryst och i torkad form samt i pulverform som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470