Ändring av EU-förordning 2017/2470 Om nya livsmedel Ändrad genom EU-förordningarna 2022/168 och 169

2022-02-11

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/168 - om godkännande för utsläppande på marknaden av pastöriserad Akkermansia muciniphila som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/169 - om godkännande för utsläppande på marknaden av mjölmask (Tenebrio molitor-larv) i fryst och i torkad form samt i pulverform som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470