Ändring av EU-förordning 2017/2470 Om nya livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2022/196

2022-02-18

Om godkännande av en utvidgning av användningsområdet och en ändring av specifikationerna för UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470