Ändring av EU-förordning 2016/127 Om krav avseende bekämpningsmedel i modersmjölksersättning Ändrad genom EU-förordning 2021/1041

2021-06-28

Om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/127 vad gäller kraven avseende bekämpningsmedel i modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1041