Ändring av EU-förordning 2015/1375 Om offentlig kontroll av trikiner i kött Ändrad genom EU-förordning 2021/519

2021-03-26

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1375 vad gäller undersökningar av förekomsten av trikiner hos hovdjur och Förenade kungarikets undantag från undersökningar av förekomsten av trikiner hos tamsvin

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/519

Förenade kungariket - Storbritannien