Ändring av EU-förordning 2015/1375 Om kontroll av trikiner i kött Ändrad genom EU-förordning 2022/1418

2022-08-24

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1375 vad gäller kontroll av trikiner i samband med styckning av slaktkroppar och alternativa analysmetoder