Ändring av EU-förordning 142/2011 Om hälsointyg för sändningar av animaliska biprodukter Ändrad genom EU-förordning 2021/1699

2021-09-27

Om ändring av bilaga VIII till förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller förlagan till hälsointyg för förflyttning av sändningar av animaliska biprodukter från restriktionszoner som upprättats för förebyggande och bekämpning av vissa förtecknade sjukdomar

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1699