Ändring av EU-beslut 2011/163 Godkännande av planer enligt artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG Ändrad genom EU-förordning 2022/1390

2022-08-22

Om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG