Ändring av EG-förordning 1881/2006 Om gränsvärden för kvicksilver i fisk och salt Ändrad genom EU-förordning 2022/617

2022-04-20

Om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för kvicksilver i fisk och salt

Kommissionens förordning (EU) 2022/617