Ändring av EG-förordning 1881/2006 Om gränsvärden för främmande ämnen i vissa livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2021/1323

2021-08-12

Om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för kadmium i vissa livsmedel

Kommissionens förordning (EU) 2021/1323