Ändring av EG-förordning 1881/2006 Om gränsvärden för främmande ämnen i livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2022/1393

2022-08-18

Om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för delta[1]9-tetrahydrokannabinol (Δ9 -THC) i hampfrön och produkter framställda därav