Ändring av EG-förordning 1881/2006 Om gränsvärden för främmande ämnen i livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2022/1370

2022-08-16

Om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för ochratoxin A i vissa livsmedel