Ändring av EG-förordning 1333/2008. Om tillsatser. Ändrad genom EU-förordning 2018/677 och 2018/682

2018-05-09

EU-förordning 2018/677 - Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av taumatin (E 957) som
smakförstärkare i vissa livsmedelskategorier

EU-förordning 2018/682 - Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyglycerolpolyricinoleat (E 476) i emulgerade såser

Kommissionens förordning (EU) 2018/677 samt 2018/682

Båda ändringarna finns på sidan - EG-förordning 1333/2008 om tillsatser