Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2022/1037 och 1038

2022-07-05

EU-förordning 2022/1037 - Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av glykolipider som konserveringsmedel i drycker

EU-förordning 2022/1038 - Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyvinylpyrrolidon (E 1201) i livsmedel för speciella medicinska ändamål, i tablettform inklusive dragerade