Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2021/1156

2021-08-05

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller steviolglykosider (E 960) och rebaudiosid M framställt genom enzymmodifiering av steviolglykosider från Stevia

Kommissionens förordning (EU) 2021/1156

Ändringen finns publicerad på följande webbsidor.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008

Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012