Ändring av EG-beslut 2009/821 Om förteckningar över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces Ändrad genom EU-beslut 2019/14

2019-01-07

Om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

Kommissiones genomförandebeslut (EU) 2019/14