Ändring av EG-beslut 2002/994 Om skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter importerade från Kina Ändrad genom EU-beslut 2023/1016

2023-05-29

Om ändring av beslut 2002/994/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina