Ändring av EG-beslut 2002/840 Om anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land Ändrad genom EU-beslut 2022/120

2022-02-01

Om ändring av beslut 2002/840/EG om antagande av förteckningen över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land