SFS 2006:1166

Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

Förordningen är upphävd men enligt förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter gäller detta:  

  1. Bestämmelserna om bemanningsavgift i 3 a och 18 §§ i den upphävda förordningen gäller fortfarande för offentlig kontroll som utövas under 2021.
  2. Bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den upphävda förordningen får tillämpas till utgången av 2023. Den årliga avgiften får då även omfatta kostnader för sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Senast granskad 2023-06-08