EU-förordning 2019/626

Om förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det
är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förteckningar

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/626 (konsoliderad version)

Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar.

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Förordningen (EU) 2019/626 handlar om förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka sändningar avsedda att användas som livsmedel ska tillåtas för import till EU.

Senast granskad 2021-02-16