EG-beslut 2009/852

Övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EG) 852/2004 och (EG) 853/2004 vad gäller bearbetning av obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven i vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Rumänien

Ändringar med mera

Senast granskad 2015-02-13