Webbinarium: Dricksvatten och smittspridning i ett förändrat klimat

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I ett förändrat klimat med fler skyfall och perioder av torka ökar risken för smittspridning via vatten om inte åtgärder införs. Välkommen till ett öppet seminarium som kommer att bjuda på föreläsningar längs hela kedjan från skyfall till konsument.

Varje år smittas ungefär 200 000 människor i Sverige med magsjuka via vattnet vi dricker. I ett klimat i förändring väntas skyfallen öka och därmed ökar sannolikheten att smittas. Många dricksvattenverk planerar dyra investeringar för ökad reningsgrad bland annat av denna orsak, men arbetet försvåras av att kunskapen om den framtida belastningen av smittämnen är bristfällig. Det behövs dessutom mer kunskap för att det ska vara möjligt att vidta rätt förebyggande åtgärder i tillrinningsområdet. Webbinariet riktar sig till alla som på något sätt jobbar utmed vattnets väg från regn till konsument; kommuner, VA-utövare, vattenvårdsförbund, myndigheter med flera.

Webbinariet anordnas av Livsmedelsverket som tillsammans med SMHI, Lunds Tekniska Högskola samt Havs- och Vattenmyndigheten utgör ett myndighetsnätverk för ökad kunskap om smittspridning via vatten i ett förändrat klimat.

Tid: 

Kl. 12.30-15.30, fredagen den 10 december

Anmälan:

Webbinariet är öppet och kostnadsfritt. Anslut till mötet genom att klicka på länken nedan, gärna några minuter innan mötets början. Skriv in ditt namn och vilken organisation du tillhör i samband med att du ansluter.

Program:

12.30 - 12.45 Introduktion - Dricksvatten och smittspridning: Jakob Ottoson, Livsmedelsverket

12.45 - 13.00 Skyfall i ett klimatperspektiv: Jonas Olsson, SMHI

13.00 - 13.15 Fördröjning av regnvatten - blågröna lösningar: Johanna Sörensen, Lunds Tekniska Högskola

13.15 - 13.30 Minskad påverkan på råvatten: Magnus Bäckström, Svenskt Vatten & Charlotta Skredsvik-Raudberg, Jönköpings kommun

13.30 - 13.45 Påverkan från lantbrukens djur: Josefine Elving, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

13.45 - 14.00 Kaffepaus

14.00 - 14.20 Att förutspå framtida vattenkvalitet: Maria Elenius, SMHI

14.20 - 14.40 Risk- och nyttovärdering med beredning av dricksvatten: Melle Säve-Söderberg, Livsmedelsverket

14.40 - 15.00 Kostnads-nyttoanalys av riskreducerande åtgärder och värdet av säker dricksvattenleverans: Viktor Bergion & Andreas Lindhe, Chalmers Tekniska Högskola

15.00 - 15.20 Att anpassa dricksvattenverk för framtiden: Kenneth Persson, Sydvatten

15.20 - 15.30 Avrundning av dagen: Jakob Ottoson, Livsmedelsverket

Kontakt:

Jakob Ottoson, Risk- och nyttovärderare, Livsmedelsverket, tfn 018-17 55 00 (växel), e-post jakob.ottoson@slv.se

Senast granskad 2021-11-23