Webbinarium: Beredskapshandbok för offentliga måltider

Under Krisberedskapsveckan bjuder Livsmedelsverket in till ett webbinarium för att berätta om kommande beredskapshandbok för offentliga måltider, dess innehåll samt hur du kan bidra till innehållet och göra boken bättre för användaren - ansvariga för måltidsverksamheten inom skola, vård och omsorg.

Måltider inom skola, vård och omsorg har en avgörande betydelse för Sveriges krisberedskap och det civila försvaret. De är viktiga för att övriga samhället och dess stödfunktioner ska fungera.

Ansvaret för att måltider kan serveras även vid kris är ytterst de som har ansvar för det i vardagen, det vill säga kommuner och regioner. För att stödja det arbetet och framtagande av beredskapsplaner tar Livsmedelsverket fram en handbok för beredskapsarbete inom offentliga måltidsverksamheter.

Innehållet i handboken bygger på kunskap och erfarenheter från hela landet. Ett första utkast är snart klart och kommer senare i höstas att läggas ut för samråd.

Anmäl dig och bjud in fler

Webbinariet hålls i Teams torsdagen den 30 september klockan 12-13. Anmäl dig via e-post konferens@slv.se

Handboken vänder sig primärt till måltidschefer och ansvariga för måltidsverksamheten, men även andra som arbetar med krisberedskap i offentliga organisationer är välkomna, då beredskapsarbetet behöver ske i samverkan. Sprid gärna infomration vidare till dem.

Väl mött!

/ Projektgruppen för Beredskapshandbok för offentliga måltider

Senast granskad 2021-09-14