Nödvattendagar

Under hösten 2017 lanserar Livsmedelsverket en Guide för nödvattenförsörjning vid 14 kostnadsfria seminarier.

Livsmedelsverket arbetar sedan 2015 på en Guide för nödvattenförsörjning, med det övergripande målet att radikalt förbättra samhällets förmåga att hantera allvarliga störningar i dricksvattenförsörjningen. Projektet är finansierat av MSB och befinner sig nu i slutfasen av arbetet.

Nödvattenförsörjning

Nödvattenförsörjning som ska tillhandahållas samtidigt till många människor och verksamheter, är en svår uppgift. Tidigare projekt och övningar visar det med stor tydlighet. Många samhällsviktiga aktörer är inte heller förberedda på kriser där vattnet inte kommer i kranen.

Tillgången till dricksvatten är en förutsättning för att samhället ska fungera då de flesta verksamheter har ett dricksvattenbehov. Mot bakgrund av detta har projektets styrgrupp landat i att nödvattenplanering bör göras utifrån ett geografiskt områdesansvar. Guiden har därför fokus på helheten. Målgruppen blir därmed i första hand kommunen och dricksvattenproducenten, i samarbete.

Seminarier

Under hösten 2017 lanserar Livsmedelsverket nödvattenguiden vid 14 kostnadsfria seminarier.

Plats

Tid  Övrigt

Göteborg 17 okt

 13.00–16.30 Fullbokat
Malmö 18 okt  08.30–12.00  
Bromma 24 okt 13.00–16.30  
Norrköping 25 okt 08.30–12.00  
Kalmar 26 okt 08.30–12.00  
Uppsala 7 nov  13.00–16.30  
Borlänge 8 nov 08.30–12.00  
Luleå 22 nov 13.00–16.30  
Umeå 23 nov 08.30–12.00  
Sundsvall 24 nov 08.30–12.00  
Örebro 28 nov 13.00–16.30  
Karlstad 29 nov 08.30–12.00  
Hässleholm 5 dec 13.00–16.30  
Nässjö 6 dec 08.30–12.00  


Anmälan

Sista anmälningsdag är 14 dagar före respektive seminarium
Anmälan

Senast granskad 2017-04-26