Mötesplats livsmedelsförsörjning

En fungerande livsmedelsförsörjning innebär att alla ska kunna få tillräckligt med mat, även under stora samhällsstörningar. Vi belyser frågan från nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.  Vilka utmaningar finns för myndigheter och privata aktörer nu när planeringen för civilt försvar är återupptagen? Vilka möjligheter finns och hur kan vi tillsammans bidra till en tryggare livsmedelsförsörjning?

Dagen ska ge ökad kunskap men också inspiration samt ge möjlighet att knyta nyttiga kontakter.

Lokal: Westmanska palatset, Stockholm

Tid: Tisdag 5 december med kaffe från 9.30. Programmet pågår sedan kl 10.00 – 16.00

Målgrupp: Aktörer med intresse av frågor som rör livsmedelsförsörjning, till exempel privata företag, centrala myndigheter, kommuner, länsstyrelser, forskare men även andra intresserade.

Anmälan och program

Livsmedelsverket arbetar för trygga leveranser av säker mat så att alla kan upprätthålla hälsan, oavsett samhällsstörningar.

Senast granskad 2017-10-27