Måltidsdagar 2017 - Vi ses igen nästa år!

Årets tema: Offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och jämlikt samhälle.
Kan måltiderna i vård, skola och omsorg verkligen bidra till att förändra samhället? Ja, det kan de!

Senast granskad 2017-11-20