Bra måltider i förskolan - med måltidspedagogik!

Barn lagar mat i förskolan

I höstas lanserade Livsmedelsverkets nya råd om bra måltider i förskolan. Råden lyfter fram hur måltiden kan användas för lek och lärande, bidra till trivseln och förstås ge bra mat i små barns magar.

Tillsammans med utbildningsaktören Nationellt Centrum för Måltiden och Hanna Sepp, forskare i måltidspedagogik, presenterar Livsmedelsverket de nya råden och ger stöd kring hur förskolan kan ta tillvara måltiden som en resurs genom att arbeta med Måltidspedagogik. Vi utlovar energi, inspiration och spännande fakta till dig som tycker barn och mat är bland det viktigaste som finns!

Målgrupp

Pedagoger och kockar i förskola, förskolechefer, kostchefer, folkhälsoplanerare och beslutsfattare.

Tid

13.00-16.30

Plats

14/3 Södertälje (Stadshuset, Estrad)
22/3 Skövde (Kulturhuset, Freja)
6/4 Karlstad (Värmlands Museum)

Kostnad

695 kr exkl. moms per deltagare. I priset ingår fika.

Anmälan

Via maltidscentrum.se senast 14 dagar före utbildningsdagen.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras.

Program

13.00–14.00

Välkomna! Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg hälsar välkommen och berättar om råden Bra måltider i förskolan

14.00–14.30 Fika

14.30–15.30

Hanna Sepp, entreprenör och författare samt universitetslektor i mat och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad där hon i många år fokuserat sin forskning på måltidspedagogik i förskolan. Här ger hon en introduktion till metoden och berättar om hur man integrerar mat och måltid i den pedagogiska verksamheten.

15.30–16.30

Måltidspedagogik i praktiken! Här får vi möta pedagogen och kocken som utbildat sig till Måltidspedagoger och som arbetar aktivt med det i sina verksamheter varje dag. Här delar de med sig av hur de går tillväga och vilka resultat de ser både bland barn såväl som personal.

Slut 16.30

För mer information: www.maltidscentrum.se eller kontakta emma.ottosson@sp.se

Senast granskad 2016-12-16