Fler gör mer - på väg mot halverat matsvinn 2030

Just nu pågår en mängd insatser och nya samarbeten för att minska matsvinnet i livsmedelskedjans olika led. För att belysa olika insatser och identifiera eventuella åtgärdsluckor bjöd projektet Regeringsuppdrag för minskat matsvinn 2017-2019 (Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket) in till möte om branschens arbete.

Mötet ägde rum den 30 september 2019 och dagen utgick från åtgärderna i den nationella handlingsplanen Fler gör mer  och var öppen för alla: företag, myndigheter, forskare, intresseorganisationer med flera. Målet med dagen var att bidra med en gemensam bild av läget och inriktningen mot år 2030.

 

Ladda ner inbjudan
Ladda ner programmet

 

Senast granskad 2019-08-22