Livsmedelsförsörjning vid kris

I början av 2000-talet lades det sista statliga lagret med livsmedel ner. De företag som står för leverans av livsmedel är till största delen privata företag. De kan även ingå i internationella koncerner.

Ingen myndighet har i dag ett helhetsansvar för Sveriges livsmedelsförsörjning. I och med EU-medlemskapet är Sveriges jordbruksproduktion del av den EU-gemensamma jordbrukspolitiken.

Livsmedelsverket fick 2010 genom ett tillägg i sin instruktion ansvara för nationell samordning av beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i ledet efter primärproduktionen, i kortvariga kriser.

2016 startade Livsmedelsverket en privat- offentlig samrådsgrupp med syfte att förbättra förutsättningarna för livsmedelsförsörjningsberedskapen. Vi ger också stöd i frågor som rör livsmedelsförsörjning till kommuner och länsstyrelser.

För företag:

Inom ramen för uppdraget har Livsmedelsverket bland annat låtit genomföra studier och övningar, se nedan.

Senast granskad 2018-02-14