Vi erbjuder

 Vi  erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö med spännande, lärorika och kvalificerade arbetsuppgifter. Hos oss finns det goda utvecklingsmöjligheter, och möjlighet till intern rörlighet. Vårt arbetssätt präglas av samarbete och vi ser stora möjligheter med vårt arbete att skapa högpresterande team.

Våra gemensamma värderingar präglar vårt arbetssätt:

  • Respekt -  vi visar respekt för varandra och fattade beslut.
  • Positiv attityd - vi har en positiv attityd som tillsammans med vårt kritiskt granskande arbetssätt främjar kreativitet, engagemang och ansvarstagande för helheten.
  • Öppenhet - vi har ett öppet och ärligt arbetsklimat som främjar samverkan mellan individer och mellan verksamheter.

Livsmedelsverket erbjuder dig:

  • Möjlighet att vara med och bidra till vår vision om matglädje och att alla mår bra av maten.
  • Ett samhällsnyttigt jobb med möjlighet att påverka inom livsmedelsområdet.
  • Bra balans mellan arbete och privatliv.
  • Friskvård och goda anställningsförmåner.

På Livsmedelsverket finns dessutom ett aktivt föreningsliv till exempel en konstförening och en idrottsförening.

Senast granskad 2016-11-14