Arbeta för djurvälfärd och folkhälsa

Ko tittar fram bakom björkstam

Vi söker dig som är student på veterinärutbildningen. Under studietiden kan du jobba hos oss, som veterinär eller som livsmedelskontrollant, med djurskydd, säker mat och smittskydd. Här får du möjlighet att arbeta för både djurvälfärd och folkhälsa.

Alla djur har rätt till ett bra liv, fritt från onödigt lidande och sjukdom. Inte minst de djur som ska bli mat. För konsumenter idag är djurskydd viktigt, alla vill kunna lita på att djuren har behandlats bra, och att maten är sjyst producerad. Men också att maten är säker och innehåller det den säger att den ska. Ingen ska behöva bli lurad. Det här arbetar vi med dagligen på Livsmedelsverkets livsmedelskontroll.

Vad som behövs för att du ska kunna jobba som livsmedelskontrollant

Livsmedelskontrollanter på Livsmedelsverket, så kallade officiella assistenter, har ansvar för att besikta kroppar och organ från tama hov- och klövdjur.

Som veterinärstudent jobbar du vid något av våra större slakterier, du ingår i ett team av veterinärer och assistenter. Du bedömer om köttet kan godkännas som livsmedel, eller om det ska undersökas vidare av den officiella veterinären.

Du är en viktig länk i kedjan för säkra livsmedel. Du får goda möjligheter att utveckla dina kunskaper inom framför allt patologi och livsmedelssäkerhet, samtidigt som du lär dig en hel del om livsmedelsproduktion.

För att kunna jobba som officiell assistent ska du ha slutfört årskurs 3 vid Lantbruksuniversitetet med godkänt resultat, eller ha motsvarande kunskaper från en annan av EU godkänd veterinärutbildning.

På vissa orter kan du behöva göra besiktningar på flera anläggningar och då är B-körkort ett krav. Du behöver också kunna göra dig förstådd på svenska eller engelska.

Däremot behöver du inte ha jobbat med livsmedel innan, vi ger dig en introduktion i din roll och dina uppgifter.

För att söka efter jobb eller anmäla ditt intresse kontaktar du bara Livsmedelsverket på den region du vill jobba.

Du behöver inte ansöka speciellt om tillstånd från Jordbruksverket.

Vad som behövs för att du ska kunna jobba som officiell veterinär

Som officiell veterinär har du ett myndighetsuppdrag, att arbeta för djurens och konsumenternas bästa och att hjälpa livsmedelsföretagare att göra rätt.

Dina arbetsuppgifter kan variera. Du får göra kontroll av levande djur och kontroller vid slakt, men också kontrollera så att företaget lever upp till regler och lagar. Och det är du som fattar beslut och vidtar åtgärder när något är fel.

När det finns tillfälle får du vara med vid kontroll av andra typer av livsmedelsföretag som Livsmedelsverket ansvarar för. Det kan vara mejerianläggningar, fiskanläggningar, vin- och sprit anläggningar och äggpackerier. Då tittar vi på att företagen har en säker tillverkning och hantering av livsmedel.

Som officiell veterinär får du goda möjligheter att utveckla dina kunskaper inom djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet, liksom inom patologi.

För att kunna jobba som officiell veterinär ska du ha slutfört årskurs 5 på veterinärutbildningen vid Lantbruksuniversitetet med godkänt resultat. Eller ha motsvarande kunskaper från en annan av EU godkänd veterinärutbildning. Det krävs också att du ansökt om och beviljats tillfällig veterinärlegitimation hos Jordbruksverket.

På vissa orter kan du behöva göra besiktningar på flera anläggningar och då är B-körkort ett krav.

Som officiell veterinär behöver du kunna uttrycka dig väl i svenska, både muntligt och skriftligt. Du behöver också kunna förstå och prata engelska.

Däremot behöver du inte ha tidigare erfarenhet från livsmedelskontroll, vi ger dig en introduktion i din roll och dina uppgifter.

För att söka jobb eller anmäla ditt intresse kontaktar du bara Livsmedelsverket på den ort du vill jobba.

För dig med utländsk legitimation

Om du har en utländsk veterinärlegitimation och tillräckliga kunskaper i svenska kan du jobba som officiell assistent på Livsmedelsverket. Under vissa förutsättningar kan du också jobba som officiell veterinär.

För att söka fasta tjänster behöver du ha en svensk veterinärlegitimation. Du ansöker om legitimation hos Jordbruksverket.

Utländsk legitimation från EU/EES-land eller Schweiz

Du som är medborgare i EU/EES och har veterinärlegitimation eller examen från ett EU/EES land eller Schweiz kan jobba tillfälligt i Sverige som veterinär. Då kan du också jobba som veterinär på Livsmedelsverket.

Innan du börjar jobba behöver du skicka in en ansökan till Jordbruksverket.

Utländsk legitimation från tredje land

Har du en veterinärexamen från ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du få din utbildning bedömd av Jordbruksverket för att få jobba som officiell veterinär i Sverige, och på Livsmedelsverket. Jordbruksverket bedömer vilka kompletteringar som krävs för att du ska få en svensk veterinärlegitimation.

Senast granskad 2016-11-29