Så här går det till när du söker ett jobb hos oss

Livsmedelsverket söker hela tiden kunniga och engagerade medarbetare för att arbeta med aktuella och intressanta arbetsuppgifter inom folkhälsa, smittskydd, djurskydd, livsmedelsfusk och miljö. Här arbetar du med något som är viktigt för alla, maten.

Så här går det till om du vill söka en utannonserad tjänst på Livsmedelsverket:

  • Sök tjänsten i vårt rekryteringssystem
  • Bifoga ett CV och ett personligt brev
  • Livsmedelsverket bekräftar att vi tagit emot din ansökan
  • Det går att söka en tjänst fram till 24:00 sista ansökningsdagen
  • Livsmedelsverket läser alla ansökningar
  • Vi kallar några personer till intervju
  • När tjänsten är tillsatt meddelar vi alla som sökt
  • Du kan överklaga beslutet inom tre veckor

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas Livsmedelsverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Urval och intervjuer

Alla som söker en anställning behandlas lika. Ingen diskrimineras på grund av exempelvis ålder, kön och etnisk tillhörighet. Vi ser enbart till erfarenhet, utbildning och andra formella och personliga krav.

Om du är en av de som bäst uppfyller våra förväntningar intervjuas du av den rekryterande chefen och ibland också andra personer i rekryteringsteamet. Ibland gör vi kompletterande djupintervjuer och personlighetstester.

Vår ambition är alltid att rekryteringsprocesserna ska vara strukturerade och snabba. Om en tjänst går till någon annan än dig, och du varit en av de intervjuade, kontaktar vi dig personligen.

Anställningsbeslut och överklagan

När rekryteringsprocessen är avslutad fattar Livsmedelsverket ett anställningsbeslut, det publiceras på webbplatsen och på den officiella anslagstavlan i huset Uppsala. Som sökande kan du överklaga anställningsbeslutet. Överklagan ska i så fall ha kommit till myndigheten inom tre veckor, annars vinner anställningsbeslutet så kallad laga kraft.

 

Senast granskad 2017-03-23