Så här går det till när du söker ett jobb hos oss

Vi söker ständigt efter engagerade medarbetare som vill jobba med något som är viktigt för alla - maten. Här beskriver vi hur det går till när du söker en tjänst hos oss.

Kortfattat - så här går det till:

  • Du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem.
  • Vi tar emot ansökan och skickar ett mejl till dig om att din ansökan är mottagen.
  • Vi stänger möjligheten att söka tjänsten kl 24:00 sista ansökningsdagen.
  • Vi läser alla ansökningar vi fått in och väljer ut de vill träffa för en personlig intervju.
  • Vi tillsätter tjänsten och meddelar alla som sökt tjänsten om att tjänsten är tillsatt.
  • Om du vill överklaga vårt beslut ska det göras inom tre veckor.

Ansökan

Våra tjänster söker du via vårt rekryteringssystem. För att söka en utannonserad anställning hos oss, klicka på knappen Ansök. När vi mottagit din ansökan får du ett e-postmeddelande om att din ansökan är mottagen. Vi vill att du bifogar ett CV/meritförteckning och ett personligt brev.

Ansökan kan göras fram till klockan 24.00 sista ansökningsdagen. Därefter stängs annonsen och försvinner från listan med aktuella annonser.

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Urval och intervjuer

Vi strävar efter att våra rekryteringsprocesser ska vara så effektiva och strukturerade som möjligt så att alla sökanden behandlas på samma sätt. I vårt rekryteringsarbete ger vi lika möjligheter för alla. Ingen får diskrimineras på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna exempelvis ålder, kön och etnisk tillhörighet.

När ansökningstiden är slut läser vi alla ansökningar vi fått in. Därefter väljer vi ut ett antal personer vi vill träffa för en personlig intervju. Då utgår vi från erfarenhet, utbildning och andra formella och personliga krav vi har på den person vi vill anställa. Ibland intervjuar vi sökanden via telefon som ett första steg i urvalsprocessen.

Om du tillhör dem som bäst uppfyller de krav vi satt upp för den specifika tjänsten kallas du till en personlig intervju där du träffar den rekryterande chefen och ibland även andra personer som ingår i rekryteringsteamet. I vissa fall genomför vi kompletterande djupintervjuer och personlighetstester.

Återkoppling

När vi tillsatt en tjänst får du ett e-postmeddelande om att tjänsten är tillsatt. Om du varit på intervju kontaktar vi dig personligen.

Anställningsbeslut och överklagan

När rekryteringsprocessen är avslutad fattar myndigheten ett anställningsbeslut som anslås på vår webbplats och på Livsmedelsverkets officiella anslagstavla i Uppsala. Inom staten finns möjlighet för sökande att överklaga anställningsbeslutet. Överklagan ska i så fall ha kommit till myndigheten inom tre veckor, annars vinner anställningsbeslutet laga kraft.

Senast granskad 2017-03-23