Ta hand om maten, minska svinnet

Samarbete för minskat matsvinn

Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket samverkar med ett stort antal aktörer i SaMMa (samverkansgruppen för minskat matavfall). SaMMa är ett nätverk för myndigheter, forskare, intresseorganisationer och livsmedelsbranschen, med aktörer i olika delar av livsmedelskedjan.

Medlem i SaMMa?

Ta hand om maten minska svinnet

Senast granskad 2017-04-12