Utvärdering av metoden i Riksmaten småbarn

 Ett collage med bilder på småbarn när de äter mat tillsammans med symbolen för undersökningen Riksmaten småbarn.

Vi söker dig som bor i Göteborg eller Uppsala med barn i åldrarna 1-5 år och som vill vara med och testa metoden i matvaneundersökningen Riksmaten småbarn. I den samlar vi in information om matvanor från ungefär 3000 barn. Samtidigt utvärderar vi hur bra metoden som används i undersökningen fångar småbarns matvanor.

Så går undersökningen till

När du anmält dig kontaktar vi dig för att ge dig all information du behöver. I stora drag går undersökningen till så här:

  • Du berättar vad ditt barn äter genom två olika metoder.
  • Du svarar på enkätfrågor om ditt barns matvanor.
  • Vi tar in information om ditt barns längd och vikt.
  • Du och ditt barn kommer till en mottagning där vi mäter energiförbrukningen.

Som tack för er medverkan i studien får ditt barn ett presentkort.

Om du vill vara med eller vill veta mer kan du anmäla dig till smabarn@slv.se

Mer om varje moment

Mäta energiförbrukning

Energiförbrukningen mäts genom att barnet får dricka saft som innehåller markörer (stabila isotoper/”dubbelmärkt vatten”). Markörerna är helt ofarliga för barnet. Urinprov samlas sen in under en två-veckors period och markören mäts. Ni kommer att behöva besöka en mottagning 2 gånger, en gång i början och en gång i slutet av studietiden. Metoden har använts i ett stort antal studier på människor, inklusive spädbarn. Inga biverkningar har rapporterats vid de mängder som barnen kommer få i denna studie.

Fylla i matdagbok och enkät

För att vi ska få reda på hur ditt barn äter och dricker kommer du att få fylla i en webbaserad matdagbok under två dagar, en helgdag och en vardag. Om barnet går på förskolan kommer du att få lämna över blankett så att förskolan kan anteckna vad ditt barn har ätit och druckit där under dagen. Det kommer även att finnas en webbaserad enkät där du fyller i information om ditt barns matvanor.

Intervju

Du kommer även att bli intervjuad två gånger om ditt barns matvanor. Intervjutillfällena kommer att bokas in i förväg och genomföras dagen efter att du fyllt i matdagboken. I intervjun kommer du att få återberätta vad ditt barn ätit och druckit föregående dag.

Varför gör vi det här?

Eftersom det är väldigt svårt att mäta hur mycket en person äter – både barn och vuxna – så behöver man testa olika metoder. I Riksmaten småbarn använder vi oss av en webbaserad matdagbok. För att veta hur bra den fångar den mat som barnet äter kan man jämföra mot en annan metod, i det här fallet en intervju. Man kan även jämföra hur mycket energi barnet får i sig genom maten med den energi som barnet förbrukar, det gör vi här genom att jämföra energin från maten i matdagboken med metoden dubbelmärkt vatten.

Kontakt: smabarn@slv.se

Riksmaten småbarn

Senast granskad 2022-10-10