Konsumentundersökning

De flesta vet att det kastas för mycket mat, men det räcker inte för att minska svinnet. Fler behöver lita på sina sinnen, våga äta matrester som stått mer än några dagar i kylskåpet och förstå skillnaden mellan olika datummärkningar. 

Hösten 2020 genomförs en undersökning med hjälp av en så kallad webbpanel på uppdrag av Livsmedelsverket. Syftet är att ta reda på mer om attityder, kännedom och beteende kring matsvinn i de svenska hemmen. Ett tusental personer svarade.

Viktigt att minska matsvinnet

Senast granskad 2022-09-07