WHO uppmärksammar uppdateringen av nordiska näringsrekommendationer

2021-10-29

Om drygt ett år är det dags för nya rekommendationer och många är nyfikna på hur hälsa och hållbarhet ska vägas samman.

De nordiska näringsrekommendationerna utgör basen för svenska kostråd och det är också med utgångspunkt i dem som vi kan utvärdera hur svenskarnas näringsintag ser ut.

Om drygt ett år nya rekommendationer, NNR2022. Förutom uppdaterat underlag om näringsämnen kommer den nya upplagan innehålla kapitel om olika livsmedelsgrupper. NNR2022 kommer också visa på hur miljömässig hållbarhet kan integreras med kunskapen om vad livsmedelsval betyder för hälsan.

Hälsa och miljö - utmaning och inspiration

NNR2022 är föregångare när det gäller att integrera hälsa och miljö och det har uppmärksammats av bland andra WHO Europe som skriver att arbetet kan inspirera andra länder i regionen. 

Det är en utmaning att integrera olika typer av underlag, men så har den nordiska arbetsgruppen också arbetat sedan 2019 med att ta fram en metod för att säkerställa att processen är vetenskaplig och transparent genom alla steg. Allt om metoden finns på webbplatsen för NNR2022.

Öppen konsultation

Samtliga kapitel kommer att läggas ut på remiss. Mer information om detta kommer att skickas ut när de första kapitlen är klara för remiss.