Save the date! Webbinarium 25/9: Nya nordiska näringsrekommendationer – vad innebär de och vad händer nu?

2023-05-11

I juni lanseras uppdaterade nordiska näringsrekommendationer, NNR. För första gången vävs hälsa och miljö ihop i rekommendationerna – men vad innebär det och hur har det gått till? Och vad händer sen – hur tar Livsmedelsverket NNR vidare i det praktiska arbetet med bland annat nya kostråd? Välkommen på webbinarium där vi tittar närmare på detta!

På webbinariet berättar bland annat Rune Blomhoff, ordförande i NNR-kommittén, om NNR-uppdraget och hur kommittén tagit sig an uppgiften från Nordiska ministerrådet. Vi får höra hur avvägningar mellan hälsa och miljö har gjorts och de vetenskapliga motiven bakom olika förändringar i rekommendationerna.

De nordiska näringsrekommendationerna är grunden för de svenska kostråden, nationella riktlinjer för offentliga måltider och mycket annat arbete kopplat till mat och hälsa. Men hur ska NNR anpassas till svenska förhållanden och hur kan kostråd och riktlinjer komma att påverkas? Det ger Livsmedelsverket en första inblick i.

Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström inleder och avslutar webbinariet.

Programmet är ännu inte helt fastställt, mer information kommer när det närmar sig. Men boka kalendern redan nu!

Datum: Måndag 25/9 kl 13-15

Webbinariet kommer även att filmas och finnas tillgängligt på Livsmedelsverkets webbplats.